ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :              Γεωργιάδης Ιωάννηςlogo
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :      Παπαχρήστου Αλέξανδρος 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παπαδόπουλος Γεώργιος
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ :         Κατσιούλης Γεώργιος 
ΤΑΜΙΑΣ:                    Λουλούδης Ιωάννης 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:            Γαβριηλίδης Παύλος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:            Δερμιτζόγλου Θεόφιλος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:            Μπαμπαλής Αγάπιος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:            Ψωμιάδης Στέφανος

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ:     Κανετούνης Φώτιος
ΜΕΛΟΣ:…………………….   Μανικάκης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ:…………………….   Παπαντωνίου Γεώργιος