Ειδικοί νόμοι για σκύλους, όπλα

Εγκύκλιος 127724/784/6-3-2013

 

N.3169 - 2003

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ


ΦΕΚ ΙΣΧΥΣΒΕΒ1212Β2011 ΤΡΟΠ2168-1993

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ


 ΦΕΚ ΟΠΛΑ 67Α2011 Ν.3944-2011 ΤΡΟΠ2168-1993

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ


ΦΕΚ ΟΠΛΑ147Α-1993 Ν.2168

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ


 

Αρ. Φύλλου 15

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ