Κ.Υ.Α. και Υ.Α. & τροποποιήσεις τους

ΚΥΑ-Πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας.
 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

 
ΦΕΚ ΖΕΠ 415Β2012 Τροποποίηση ΚΥΑ37338-1807 2010
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

ΦΕΚ ΖΕΠ 1495Β2010 ΚΥΑ37338-1807
 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

 
ΦΕΚ ΚΑΖ 1213Β2005
 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

 
331 10301
 
 
 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

125188 246
 
 
 Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ