Φαρμακείο, κτηνιατρικές συμβουλές πρώτης ανάγκης στον κυνηγότοπο

Κτηνιατρικές υπηρεσίες (διευθύνσεις αγροτικών κτηνιατρείων)

Διαδικασίες αποζημιώσεων σε περίπτωση που ο σκύλος προκαλέσει ζημιές σε άλλα ζώα

Έντυπα & διαδικασίες για την μεταφορά του σκύλου (εσωτερικό και εξωτερικό).