Έργο Savenature

 

Γενικά στοιχεία

   Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, ανέλαβε ως 2ος εταίρος από κοινού με τον επικεφαλής εταίρο, τον Κυνηγετικό και Αλιευτικό Σύλλογο του Γκότσε Ντέλτσεφ, την υλοποίηση του έργου “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και ευαισθητοποίηση του κοινού στη διασυνοριακή περιοχή Δράμας – Γκότσε Ντέλτσεφ”.
   Το έργο εντάσσεται στο μέτρο 1.1 Προστασία, Διαχείριση & Προβολή των Περιβαλλοντικών Πόρων, του άξονα Προτεραιότητας 1. Ποιότητα ζωής με συνολικό προϋπολογισμό 432.100,00 € και διάρκεια 2 έτη.
   Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση και υιοθέτηση κοινών, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, προσεγγίσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή της Δράμας και Γκότσε Ντέλτσεφ και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην εν λόγω περιοχή σε ότι αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας.
   Τους κύριους άξονες του έργου συνθέτουν: άμεσες δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας που συνίστανται σε ρίψεις τροφών για τη βελτίωση της διαβίωσης των ειδών αλλά και την πρόσληψη θηροφυλάκων και προμήθεια εξοπλισμού της θηροφυλακής, με τα οποία επιτυγχάνεται η μείωση της λαθροθήρας, αλλά και έμμεσες δράσεις, όπως σεμινάρια επιμόρφωσης και εκπαίδευσης με αποδέκτη την τοπική κοινωνία, που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Επιπλέον το έργο συμπεριλαμβάνει τις ανάλογες δράσεις δημοσιότητας και προβολής μέσω διανομής έντυπου υλικού, της ιστοσελίδας του έργου και ενημερωτικών πινακίδων.


 

 Σκοπός

   Το έργο αποσκοπεί στην προστασία της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή που περικλείει το τμήμα της οροσειράς Ροδόπης που περιλαμβάνεται στα όρια του νομού Δράμας και συγκεκριμένα την περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, αλλά και το τμήμα της οροσειράς που εκτείνεται στην γείτονα χώρα Βουλγαρία. Η προστασία του φυσικού πλούτου που χαρακτηρίζει την περιοχή αυτή θα επιτευχθεί άμεσα με την ενίσχυση της θηροφύλαξης μέσω της απασχόλησης  θηροφυλάκων και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, αλλά και έμμεσα με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού. Η ενημέρωση γύρω από τα προστατευόμενα είδη που απαντώνται στην περιοχή, αλλά και των θηρεύσιμων θα επιτρέψει σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή να αναγνωρίσουν τη σημασία της διατήρησής τους, αλλά και της ενεργού συμμετοχής τους στην προστασία και αειφορική διαχείριση των παραπάνω ειδών.


 

Δράσεις

Ειδικότερα το έργο υλοποιείται μέσω των ακόλουθων 6 πακέτων εργασίας:
Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός
Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντονισμού, λογιστικής παρακολούθησης καθώς και τη στήριξη υλοποίησης του έργου σε αναλώσιμα υλικά. Επίσης προβλέπει τη διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας μεταξύ των εταίρων για την αμοιβαία ενημέρωση και οργάνωση της υλοποίησης του έργου.

 

Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα
Με σκοπό την προβολή και δημοσιοποίηση του έργου και την παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τη διασυνοριακή περιοχή Γκότσε Ντέλτσεφ- Δράμας, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στα ακόλουθα:
• Σχεδιασμό και δημιουργία κυνηγετικού οδηγού, που περιλαμβάνει όλα τα επίκαιρα θέματα που θα πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος κυνηγός.

 


• Σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για τα προστατευόμενα είδη της περιοχής.

 


• Σχεδιασμό και παραγωγή χαρτών της περιοχής και ενημερωτικό φυλλάδιο για τα επιτρεπόμενα είδη, τις επιτρεπόμενες περιόδους και λοιπές ρυθμίσεις νόμιμης άσκησης της θήρας.

 


• Σχεδιασμό και προμήθεια πινακίδων προσανατολισμού και περιβαλλοντικής ερμηνείας.

Πληροφοριακή πινακίδα στην περιοχή Αηδονόκαστρο Πληροφοριακή πινακίδα στην περιοχή Σιδηρόνερου Πληροφοριακή πινακίδα στη Διασταύρωση Θόλου
ahdonokastro   diastaurosi-tholou   sidironero

 • Σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδας για την προβολή του έργου, καθώς και υποστηρικτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 

Πακέτο Εργασίας 3: Έλεγχος λαθροθηρίας
Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στον έλεγχο της λαθροθήρας στην περιοχή με την ενίσχυση της θηροφύλαξης, που υλοποιείται μέσω της πρόσληψης και απασχόλησης 5 θηροφυλάκων από την ελληνική πλευρά και 4 από τη βουλγαρική, αλλά και την προμήθεια εξοπλισμού θηροφύλαξης. Με την πρόσληψη των θηροφυλάκων που προστίθενται στο προσωπικό του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας ενισχύεται ο έλεγχος κατά των παραβάσεων περί θήρας και η καταστολή λαθροθήρας που απειλεί την αειφορική και συνεπώς ορθολογική διαχείριση της πανίδας της περιοχής. Επίσης το έργο προβλέπει την ενίσχυση των θηροφυλάκων με τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο τους με όλα εκείνα τα υλικοτεχνικά μέσα που θα τους διευκολύνουν και θα τους επιτρέψουν να επιφέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα. Τα υποστηρικτικά μέσα αφορούν στην προμήθεια ενός οχήματος 4x4, ενός οχήματος ATV, κατάλληλης ένδυσης και υπόδησης, όπως επίσης και διοπτρών ημερήσιας και νυχτερινής παρατήρησης και φορητών πομποδεκτών VHF.

"ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚYΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013"

 

Πακέτο Εργασίας 4:
Αφορά στη διοργάνωση θεματικών ημερίδων και υλοποίηση ερευνητικών δράσεων. Περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ημερίδων με τα εξής θέματα:
• "H κυνηγετική διαχείριση των πληθυσμών του αγριόχοιρου"
• "Η διαχείριση των πληθυσμών του λαγού"
• "Η κυνηγεσία της πέρδικας" καθώς και
• "Βιοποικιλότητα και ζωοανθρωπονόσοι"

kynhgetikos-syllogos-afisa 

 

Επίσης στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας προβλέπεται η διοργάνωση Εξέτασης Φυσικών Προσόντων Κυνηγετικών Σκύλων σε άγριο θήραμα (πεδινή πέρδικα) καθώς και ενός σκοπευτικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Πρόκειται για δράσεις που συμβάλλουν στην επιμόρφωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τόσο των κυνηγών όσο και του ευρύτερου κοινού.
Δράσεις αυτού του πακέτου θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου και εκπόνησης μελέτης γύρω από κατάσταση του πληθυσμού του αγριόγιδου στη περιοχή μας, από την οποία αναμένεται να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα για τη διατήρηση του είδους, όπως επίσης και την συστηματική καταγραφή ζημιών σε επίπεδο νομού από το λύκο και την αρκούδα. Έτσι θα προσδιοριστεί ο βαθμός σύγκρουσης της άγριας πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

 

Πακέτο Εργασίας 5:
Το πακέτο εργασίας 5 αφορά στην προμήθεια ταϊστρών καθώς και την προμήθεια και διανομή τροφής στις εν λόγω ταΐστρες. Στόχος του Πακέτου Εργασίας αποτελεί η βελτίωση των ενδιαιτημάτων μεγάλων θηραμάτων με την εξασφάλιση της απαραίτητης τροφής των ειδών τους χειμερινούς μήνες που η εξεύρεση τροφής δυσχεραίνεται από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 

Πακέτο Εργασίας 6:
Το πακέτο εργασίας αφορά στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων, αλλά και υπηρεσιών διερμηνείας στις ημερίδες και συναντήσεις εργασίας με τον επικεφαλής εταίρο, το Κυνηγετικό και Αλιευτικό Σύλλογο του Γκότσε Ντέλτσεφ.