Διεθνείς συνεργασίες

   Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν στις 22 Ιανουαρίου 2006 ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας κ. Ευμοιρίδης Δ. και ο πρόεδρος του Κυνηγετικού και Αλιευτικού συλλόγου του Γκότσε Ντέλτσεφ κ. Σαράντεφ Β. με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των δυο συλλόγων στους τομείς της θήρας, αλλά και του αθλητισμού και πολιτισμού. Ήδη από το 2001 είχαν ξεκινήσει ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των Δ.Σ. των δυο Συλλόγων, κοινές συνεδριάσεις με σκοπό την επίλυση κοινών ζητημάτων όπως λαθροθήρα και κλοπή κυνηγετικών σκύλων, αλλά και επισκέψεις σε εκδηλώσεις.

   Το σύμφωνο αυτό επισφράγισε τις φιλικές σχέσεις των γειτονικών συλλόγων και αποτέλεσε το εφαλτήριο για την από κοινού υλοποίηση του έργου SAVENATURE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013” 5 χρόνια αργότερα.
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού οι δυο σύλλογοι έχουν διασφαλίσει ένα επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας υψηλό, που ξεπερνά την ανταλλαγή πληροφοριών και προχωρά προς τη στοχευμένη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που μόνο οφέλη έχει να αποφέρει άμεσα στα μέλη τους, στην τοπική κοινωνία και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής που δραστηριοποιούνται.