Καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
Θεοφάνης N. Καραμπατζάκης, Πέτρος Χ. Πλατής, Κυριάκος Ε. Σκορδάς