Σκοπός

   Σύμφωνα με τα καταστατικό του ο Σύλλογος έχει ως βασικό σκοπό κατά πρώτον την ενημέρωση των κυνηγών, την οργάνωση, την κατάρτιση, την ανάπτυξη κυνηγετικής ιδέας, συνείδησης και σεβασμού για το περιβάλλον και κατά δεύτερον τη συμβολή τόσο στην προσπάθεια της πολιτείας για προστασία-διατήρηση-ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, όσο και στην αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Η διαρκής προσπάθεια του Συλλόγου να διεκπεραιώσει το δύσκολο αυτό καθήκον του, μεταφράζεται σε δραστηριότητες που οργανώνει και πραγματοποιεί, προσπαθώντας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που του εμπιστεύονται οι κυνηγοί-μέλη του, πάντα με την άψογη συνεργασία της προϊσταμένης Αρχής που είναι το Δασαρχείο, με την καθοδήγηση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης και με τις επιστημονικές γνώσεις των επιστημονικών συνεργατών του.

logo