Δομή του Κ.Σ. Δράμας

 

Η περιοχή ευθύνης του Κ.Σ. Δράμας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 47630/2929/23-06-1976 Απόφαση του 

Υπουργού Γεωργίας περιλαμβάνει τους παρακάτω προκαποδιστριακούς δήμους και κοινότητες:

 

1. Δ. ΔΡΑΜΑΣ
2. Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ
3. Κ. ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ
4. Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
5. Κ. ΘΟΛΟΥ
6. Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
7. Κ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
8. Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
9. Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
10. Κ. ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
11. Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
12. Κ. ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ
13. Κ. ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ
14. Κ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ
15. Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
     16. Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
17. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
18. Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
19. Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
20. Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
21. Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
22. Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
23. Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
24. Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
25. Κ. ΣΙΛΛΗΣ
26. Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ
27. Κ. ΣΚΑΛΩΤΗΣ
28. Κ. ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ
29. Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ
30. Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ

H συνολική έκταση της περιοχής ευθύνης του Κ.Σ. Δράμας ανέρχεται σε 1.930,30 km2, καλύπτοντας το 56% του νομού Δράμας. Καλύπτει μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πλήθος οικοσυστημάτων. Στα Β-ΒΑ, καλύπτει την περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων με τη Βουλγαρία και χαρακτηρίζεται από τα πλούσια δασικά οικοσυστήματα της Ροδόπης, ενώ στα νότια συναντούμε αγροτικά οικοσυστήματα του λεκανοπεδίου της Δράμας. Στα πλούσια αυτά από οικολογική άποψη οικοσυστήματα κάποια από τα οποία συνιστούν σημαντικούς κυνηγότοπους ενδιαιτώνται όλα τα είδη θηρεύσιμων ειδών, εκτός της νησιωτικής πέρδικας και του αγριοκούνελου. Επίσης παρατηρείται πλήθος ειδών που προστατεύονται από την εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία.