Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016. ΚΥΑ 127571/2554/13-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1718/17-8-2015)

Κάντε κλικ στο παρακάτω link για να κατεβάσετε και να διαβάσετε τον καθορισμό τελών για την περίοδο 2015-2016

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016. ΚΥΑ 127571/2554/13-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1718/17-8-2015)