Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016. Υ.A. 127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ Β 1670)

Κάντε κλικ στο παρακάτω link για να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις νέες <<Ρυθμίσεις θήρας 2015-2016>>

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016. Υ.A. 127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ Β 1670)127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ Β 1670)