ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ.ΠΡΩΤ. 215/20-06-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

          

Πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα θήρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξή μας, μέχρι και την 08/07/2013 ημέρα Δευτέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 έως 14:00, στην έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, (Πάροδος 1ης Ιουλίου), Τ.Κ.66100, τηλ./φαξ 2521034461. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξη μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας. Επίσης στο σύλλογο θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ <<ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ>> ΑΠΟ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ <<ΑΙΤΗΣΗ πρόσληψης ιδιωτικού φύλακα θήρας>> ΑΠΟ ΕΔΩ