Καταχωρήσεις (αγγελίες-απώλειες)

skylos 

Χάθηκε ο σκύλος της φωτογραφίας στο Κ.Νευροκόπι Δράμας. Όποιος έχει 
οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο του συλλόγου 
2521034461.